lin li zhi tou guai niao hu mu dan shu xia ye gan ku quan jun ji ba qing liang sa mo deng tian he ze shi yu shi me yi si
林里枝头怪鸟呼,牡丹树下叶干枯,劝君急把清凉洒,莫等天河泽施雨 什么意思

林里枝头怪鸟呼,牡丹树下叶干枯,劝君急把清凉洒,莫等天河泽施雨 什么意思
返回顶部